csopvlasim 

Český svaz ochránců přírody Vlašim www.csopvlasim.cz
139 alb 5 649 zobrazení 1 oblíbené album 1 fanoušek
61 fotek a 2 videa, minulý pátek, 3 zobrazení, přidat komentář
NA PODBLANICKU VYSADILI DVOUSTÝ KILOMETR ALEJÍ
Ratměřice, Podblanicko. Výsadba jubilejní aleje završila 25 let spolupráce Českého svazu ochránců přírody Vlašim a obcí při obnově alejí. Sázení nové lipové aleje v místě slavné bitvy u Jankova se ujali sami starostové spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou.

Na místo tradičních pietních aktů se v pátek 19. října 2018 stal vrch Habrovka svědkem oslavy spolupráce obcí, neziskového sektoru i státních institucí při návratu zeleně do české krajiny. Asi 30 starostů a zástupců obcí spolu s ministrem Brabcem a hejtmankou Pokornou Jermanovou vysadili 19 lip podél nové polní cesty mezi Ratměřicemi a Jankovem.
21 fotek, 21.10.2017, 27 zobrazení, přidat komentář
270 fotek, 21.9.2018, 20 zobrazení, přidat komentář
Studenti z dvanácti středních škol Středočeského kraje se 21. až 22. září 2018 sjeli do Vlašimi, aby se zúčastnili 24. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády. V tříčlenných týmech se zde utkali ve dvou praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých měli za úkol zapojit nejen svou paměť, ale také logické uvažovaní, prezentační dovednosti a praktickou zručnost. Titul vítězů získalo družstvo Gymnázia Jana Palacha Mělník ve složení Karolina Helemiková, Šárka Lísková a Filip Havlák, které získalo 268,5 bodů ze 400 možných.
29 fotek, letos v září, 12 zobrazení, přidat komentář
XXII. ročník Podblanického plenéru
Tradiční výstava obrazů regionálních výtvarníků.
VYSTAVUJÍCÍ AUTOŘI:
1. František Kocura – Vlašim
2. Jaroslav Svoboda – Vlašim
3. Oldřich Hejzlar – Býkovice
4. František Mrkvička – Bořeňovice
5. Miroslav Machovský – Vlašim
6. Stanislav Tomaštík – Vlašim
7. Antonín Král – Vlašim
8. Milan Houdek – Louňovice
9. František Provazník – Třebešice
10. František Matula – Dolní Kralovice
11. Sidonius Jiro – Benešov
12. Larry Kalvach – Zdislavice
13. Ivan Kubala – Čechtice
14. Miluše Kašparová – Vlašim
15. Bohdana Theodora Hybšová – Buchov
16. Petr Voříšek – Postupice
17. Zdeňka Šímová – Chrást n. Sáz.
18. Josef Buršík - Vlašim
19. Jitka Buršíková – Vlašim
20. Stanislav Příhoda - Vlašim
307 fotek a 4 videa, letos v srpnu, 78 zobrazení, přidat komentář
Příměstské tábory organizuje Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody již od roku 2013 a od té doby se jich zúčastnilo přes 400 dětí ve věku od 7 do 15 let. Letošní příměstský tábor v paraZOO nabídl tři turnusy, které využila k trávení prázdnin téměř stovka dětí.
486 fotek a 5 videí, léto, 61 zobrazení, přidat komentář
Příměstské tábory organizuje Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody již od roku 2013 a od té doby se jich zúčastnilo přes 400 dětí ve věku od 7 do 15 let. Letošní příměstský tábor v paraZOO nabídl tři turnusy, které využila k trávení prázdnin téměř stovka dětí.
432 fotek a 2 videa, léto, 65 zobrazení, přidat komentář
Téměř stovka dětí se zúčastnila příměstských táborů v paraZOO a zjistila, jaké je to být pečovatelem v zoologické zahradě. V rámci tábora děti nahlédly „pod pokličku“ paraZOO a léčebné části Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim, kde zjistily, že za krásou české fauny se skrývá také práce.
Příměstské tábory organizuje Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody již od roku 2013 a od té doby se jich zúčastnilo přes 400 dětí ve věku od 7 do 15 let. Letošní příměstský tábor v paraZOO nabídl tři turnusy, které využila k trávení prázdnin téměř stovka dětí.
Pro účastníky byl přichystán nejen tradiční program v podobě práce v paraZOO a exkurze do léčebného areálu záchranné stanice u Pavlovic, ale také výlety do okolí spojené s návštěvou turisticky zajímavých míst. Mnohé děti poprvé navštívily Farní muzeum v Kondraci nebo pozorovaly Slunce ve vlašimské hvězdárně. Celkově byl kladen důraz na pobyt dětí ve venkovním prostředí a spojení trávení volného času se vzděláváním, ale také s prací. Děti se zapojily do pracovních činností ošetřovatelů zvířat a některé si vyzkoušely čištění bazénu u čápů, přípravu krmení pro zvířata, ale také méně populární činnosti jako sběr bobulí nebo vyklízení špinavých klecí. Úžasné na této části programu bývá fakt, že práce dětí přímo u zvířat bývá jejich největším zážitkem z tábora i přes skutečnost, že se jedná o práci. Děti takto pomohly jak trvale hendikepovaným zvířatům v paraZOO Vlašim, tak také zvířatům v léčení, které se po uzdravení vrátí zpět do přírody. Děti z prvního turnusu tábora dokonce mohly vypustit do volné přírody vyléčenou poštolku a straku obecnou.
Mnohým dětem se péče o zvířata a trávení času v přírodě zalíbí natolik, že se stanou mladými ochránci přírody. Ti se setkávají po celý rok v Podblanickém ekocentru na pravidelných schůzkách oddílu Včelojedi, který se schází každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin, a nové členy přijímají celoročně. Chcete-li pomáhat s námi, tak se přijďte nezávazně podívat na schůzku, jste srdečně zváni.
55 fotek a 3 videa, 10.8.2018, 25 zobrazení, přidat komentář
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim uspořádalo pro veřejnost ve čtvrtek 9. srpna od 19 hodin setkání s netopýry. Program začínal v sále, kde si návštěvníci vyslechli povídání o netopýrech od Ing. Dagmar Zieglerové. Následovala ukázka hendikepovaných netopýrů a dílnička pro dětské účastníky. Ti si mohli na Netopýří noci vyrobit netopýra z písku a odnést si ho na památku. Na místě bylo možné si zakoupit suvenýry s netopýří tematikou, takže nejedno dítě odcházelo s netopýrem v ruce. Po krátké přestávce následoval přesun do zámeckého parku, kde účastníci společně hledali netopýry a naslouchali jejich hlasům.
Spokojenost si odnášeli nejen dětští účastníci, když jim téměř před obličejem přeletěli netopopýři, ale také dospělí, kteří děti doprovázeli.
Další aktuality ze světa netopýrů můžete sledovat zde: http://www.nyctalus.cz a pokud byste nalezli zraněného netopýra či jiné volně žijící zvíře, tak je Vám k dispozici Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim na telefonu 777 800 460. Děkujeme za pomoc!
129 fotek, 26.5.2018, 102 zobrazení, přidat komentář
15 fotek a 1 video, letos v dubnu, 20 zobrazení, přidat komentář
Ve čtvrtek 5. dubna se přes dvacet návštěvníků ekovečeru Mallorca - Středozemí v malém dozvědělo mnoho informací o historii, památkách, fauně i flóře španělského ostrova.
Průvodci čtvrtečního ekovečera Mallorca - Středozemí v malém byli doc. RNDr. Václav Zelený, CSc. a Ing. Miloslav Kuklík. Dvojice cestovatelů neopomenula v komentovaném promítání fotografií navštívené památky ostrova a jejich historii a velkou část promítání věnovali flóře ostrova. Návštěvníci se stali prostřednictvím fotografií a povídání odborníky na rostliny Mallorcy, přičemž nechyběly ani veselé příhody z určování místních rostlin.
Inspirativní setkání s cestovateli, botaniky a dobrodruhy bylo motivující a možná podnítilo některého z posluchačů ekovečeru k návštěvě Mallorcy.
184 fotek, 30.3.2018, 40 zobrazení, přidat komentář
V pátek 30. března 2018 se staly nositeli titulu Blanický rytíř nové tři fyzické osoby, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Jsou jimi v abecedním pořadí Lubomír Hanel z Kladrub u Vlašimi, Zdeněk Otradovec z Louňovic pod Blaníkem a Jiří Volek z Vlašimi. Ocenění udělují třem navrženým kandidátům zástupci neziskových organizací Podblanicka a v letošním roce porota vybírala z čtyřiceti jedna nominací.
353 fotek a 2 videa, prosinec 2017, 32 zobrazení, přidat komentář
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se v Podblanickém ekocentru uskutečnila vernisáž výstavy Hedvábné obrazy od Martiny Poustecké. Hudební doprovod zajistil hudebník Jan Vytásek a od 18 hodin byl pro zájemce připraven workshop o malování na hedvábí.
Výstava se koná až do 30. ledna 2018.
150 fotek a 5 videí, 8.11.2017, 63 zobrazení, přidat komentář
Do Podblanického ekocentra ZO ČSOP ve Vlašimi se ve středu 8. listopadu sjelo přes 60 pedagogických pracovníků z celého středočeského kraje. Konala se tu tradiční. Akce pro pedagogy - XVII. Středočeská konference k environmentální výchově.

V úvodu konference proběhl blok nabídek školám. Prezentovala se zajímavá místa v regionu, která spolupracují se školami a nabízí školám výukové programy a další služby. Účastníci tak byli pozváni do Zruče nad Sázavou, do Včelího světa v Hulicích, do jednotlivých poboček Ochrany Fauny ČR nebo do nově vznikajícího miniarboreta a meditační zahrady v Kácově. Podblanické ekocentrum představilo svou pestrou nabídku seminářů, které probíhají v rámci specializačního studia pro školní koordinátory EVVO.

Během celého dne byly připraveny krátké semináře zaměřené na určité věkové skupiny a na konkrétní témata, která mohou učitelé využít jak ve výuce, tak v rámci svého osobního růstu.

Bylo to například téma lesa s praktickými ukázkami jednoduchých, ale nápaditých aktivit, podporujících senzitivitu malý dětí k přírodě. Velmi zajímavá byla i pracovní dílna, kde lektorka využila dětské knížky "Haló, Jácíčku". Ukázala, jak lze využít příběhy odehrávající se mezi zvířátky v lese k vytváření pozitivních vztahů ve skupině a sebepoznávání dětí. Další workshop se zaměřil na motivaci děti i rodičů k šetrné dopravě. Na řadu přišla i geologická témata. Pro učitele 2.stupně a středních škol proběhla přednáška o Blanické brázdě. Pro mladší děti, to bylo představení výukového programu „Kámen společník člověka“, který pomáhá dětem nahlédnout, jak lidstvo ve své historii kámen využívalo.

„Tento program, mi ukázal, že geologie se dá učit zábavně a takto pojatá výuka děti určitě zaujme“, sdělila nám nadšená účastnice Veronika Křenková. Dále byla na programu i sehrávka metodické simulační hry o technologiích a úsporných opatřeních v domácnosti s názvem "Jak vylepšit dům" a didaktický seminář, který se zamýšlel nad způsoby, kterými lze maximalizovat dopady pedagogického úsilí na žáky.

Konference umožnila opět po roce setkání učitelů z celého kraje, kteří se společně snaží působit na poli ekologické výchovy. Toto setkání probíhalo v přátelském duchu a příjemné atmosféře.
26 fotek, únor 2007 až říjen 2017, 4 zobrazení, přidat komentář
Fotografie z vernisáže výtvarníka Jiřího Hauptmanna, která proběhla 5. 10. 2017 ve Vlašimi. Výstavu můžete zhlédnout v sále vlašimského Podblanického ekocentra do 5. 11. 2017. Jste srdečně zváni!
16 fotek, 18.10.2017, 32 zobrazení, přidat komentář
Připomenutí dvacátého prvního ročníku Podblanického plenéru, který se konal 16. září 2017 v zámeckém parku va Vlašimi.
Vystavující:
F. Mrkvička - Bořeňovice, A. Král - Vlašim, S. Tomaštík - Vlašim, J. Hauptmann - Domašín, F. Kocura - Vlašim, J. Svoboda - Vlašim, M. Machovský - Vlašim, V. Švajcr - T. Štěpánov, I. Švajcrová - T. Štěpánov, F. Provazník - Třebešice, F. Štorc - Říčany, S. Jiro - Benešov, S. Příhoda - Vlašim.
467 fotek a 4 videa, leden 2007 až září 2017, 47 zobrazení, přidat komentář
14 fotek, 6.2.2007, 16 zobrazení, přidat komentář
Fotografie z vernisáže obrazů Jiřího Hauptmanna. Výstavu můžete zhlédnout od 5. 10. do 5. 11. 2017 v sále Podblanického ekocentra ve Vlašimi. Otevírací doba je: úterý až neděle od 9:00 do 16:00 hodin.
24 fotek, 10.8.2017, 21 zobrazení, přidat komentář
821 fotek a 17 videí, srpen 2017, 103 zobrazení, přidat komentář
718 fotek a 15 videí, srpen 2017, 149 zobrazení, přidat komentář
I druhý turnus příměstského tábora je bohužel minulostí. A jaký vlastně byl? Myslím, že povedený, užili si ho nejen děti, ale i lektoři. A co jsme vlastně všechno zažili?

Bylo toho hodně. Jako každý rok si děti prohlédli paraZOO - letos díky komentované prohlídce s testem a zábavné soutěže s názvem Riskuj v paraZOO, vítězové obou soutěží byli po zásluze odměněni. Odpoledne nás čekal úklid v paraZOO. Děti si vyzkoušeli jaké to je krmit zvířata, dolévat jim vodu a samozřejmě jim také vyčistit klec.

V úterý jsme se vypravili do návštěvnického střediska Vodní dům. K nelibosti dětí nás autobus odvezl pouze do obce Sedmpany a do Hulic jsme šlapali pěšky. Ve Vodním domě jsme si prohlédli expozici, komentované krmení netopýra Vendy a nakonec jsme všichni vyzkoušeli hrací prvky v atriu, počasí k tomu vybízelo.

Ve středu na nás čekal trénink luštění šifer a poté hledání Ztracených zvířátek z paraZOO právě pomocí šifer. Vítězný tým byl odměněn čokoládou. A odpoledně jsme si vyzkoušeli pletení náramků, které ze začátku vypadalo složitě, ale zdání často klame. A po svačině jsme vyráběli hračky pro zvířata neboli enrichment.

Čtvrtek již tradičně patří Záchranné stanici pro živočichy v Pavlovicích. Kde nás čekala prohlídka léčebného areálu a poté práce - jedna skupina si vyzkoušela úklid salaší, druhá přípravu klecí a třetí hrabání sena. Při práci jsme se pěkně zapotili, takže déšť, který nás překvapil při zpáteční cestě nám zas tolik nevadil, ochlazení přišlo vhod.

A pátek byl ve znamení her, vyzkoušeli jsme si cestu za tatrankou aneb co vše se za takovou obyčejnou tatrankou skrývá. Další úkol se zdál jednoduchý, ale opak byl pravdou. Nakreslit mapu paraZOO, není jen tam. A následné zakreslení pokladu bylo oříškem zase pro lektory. Ale hledání pokladu jsme si užili všichni. Nakonec ještě hra Bradavice s kouzelnickou tématikou, ve které zvítězili lektoři a získali slíbenou čokoládu (děti v daném limitu nesplnili všechna kouzla). Ještě zbývalo rozloučení, balení všech věcí a hurá domů.

Děkuji všem účastníkům, lektorům a ostatním kolegům za krásný tábor a přeji hezké chvíle při prohlížení pořízené fotodokumentace a dětem hezké prázdniny prožité ve zdraví a pohodě! A snad příští rok nashledanou!

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.